Företag

Kassaförvaltning för bolag

Axcius hjälper till med förvaltningen av överskottslikviditet i företag. Vi tar fram skatteeffektiva lösningar och hjälper till att placera kapital så att överskottslikviditeten används effektivt. Vi har lång erfarenhet av detta och håller en nära dialog med företaget för att kunna finna rätt placeringar för ditt bolag vid olika tillfällen. Placeringarna ligger i depå eller kapitalförsäkring.

Diskretionär förvaltning

Framförallt vilande bolag skall skötas utan att ägaren är för aktiv. Vi hjälper bolag med denna typ av förvaltning och har flera olika alternativ för detta. Placeringarna kan ligga i depå eller kapitalförsäkring och vi når de flesta typer av placeringsslag även i denna förvaltning.

Tjänstepensionsplan

Axcius hjälper ditt företag att lägga upp tjänstepensionsplan för anställda och/eller ägare. Detta inkluderar andra typer av försäkringar än bara sparandet såsom sjukförsäkringar, sjukvårdsförsäkringar, olycksfallsförsäkringar, livförsäkringar, kompanjonförsäkringar etc. Om ni redan har en tjänstepensionsplan så kan vi ta över administrationen av den och hjälpa de anställda med förvaltningen av sparandet. Finns redan en bra plan i t ex SEB, Skandia, SPP, Länsförsäkringar, Folksam, Movestic, Danica eller Nordnet så kan vi arbeta vidare med den. Det gäller också för er som har gamla pensioner eller tjänstepensioner. Vi kan administrera dessa eller hjälpa till att flytta dem om så önskas. Nya pensionsplaner eller pensionsflyttar kan göras i depåförsäkring, fondförsäkring eller traditionell förvaltning enligt önskemål. Även direktpension finns.

Flytt av pensionskapital

Många har tjänstepensioner och pensioner i olika institut. Vi hjälper till att flytta ihop dessa om det är förmånligt och önskvärt. Möjligheten att numera ha pensioner i depåförsäkring gör att det ofta är förmånligt att flytta försäkringar till depåförsäkring då de erbjuder ett mycket bredare placeringsurval, t ex aktier, kapitalskyddade placeringar och fler fonder.

Andra tjänster

Som kund får du marknadsbrev med vår syn på viktiga ekonomiska skeenden och omvärldsanalys. Du får löpande förslag på placeringar som vi anser vara extra intressanta och förmånliga. Du får också inbjudningar till våra investeringsaktiviteter som hjälper dig att vara uppdaterad. Behöver du hjälp med t ex skatterådgivning eller andra ekonomiska tjänster så har vi bra samarbetspartners när vi inte själva är behöriga att hjälpa till.

Privatpersoner

Placeringar/bankmedel

Axcius hjälper till med förvaltningen av privat kapital och det kan ligga i depå, Investeringssparkonto(ISK) eller kapitalförsäkring. Vi hjälper till att öppna dessa konton och med valet av placeringar och den löpande förvaltningen. I samtliga alternativ kan du som kund själv köpa och sälja t ex aktier och fonder om du önskar att själv vara aktiv. Då är Axcius en medhjälpare som hjälper dig att finna bra placeringar. Vill du inte vara aktiv så sköter vi allt ifrån valet av placeringar till att utföra köp och försäljningar.

Pension/tjänstepension

Axcius hjälper dig som privatperson att administrera och förvalta tjänstepensioner och pensioner. De flesta privatpersoner har ett antal pensionsförsäkringar och då kan vi hjälpa till med att välja placeringar i dessa samt om det är möjligt och önskvärt flytta ihop dem för att få bättre överblick och möjlighet till bättre utveckling på sparandet.

Har du tjänstepension via din arbetsgivare så hjälper vi till med förvaltningen av dessa och kan ofta erbjuda andra alternativ. Vi hjälper till vid tecknandet av tjänstepensionen och vid förvaltningen av kapitalet.

Flytt av pensionskapital

Många har tjänstepensioner och pensioner i olika institut. Vi hjälper till att flytta ihop dessa om det är förmånligt och önskvärt. Möjligheten att numera ha pensioner i depåförsäkring gör att det ofta är förmånligt att flytta försäkringar till depåförsäkring då de erbjuder ett mycket bredare placeringsurval, t ex aktier, kapitalskyddade placeringar och fler fonder.

Diskretionär förvaltning

Om man som kunde inte vill vara aktiv alls finns det diskretionär förvaltning. Det innebär att man sätter en risknivå och sedan förvaltas kapitalet enligt denna, utan att du som kund behöver göra något mer. Placeringarna kan ligga i depå, kapitalförsäkring eller ISK och vi når de flesta typer av placeringsslag även i denna förvaltning.

Andra försäkringar

Vi arbetar också med andra personförsäkringar än sparande. Detta inkluderar sjukförsäkringar, sjukvårdsförsäkringar, olycksfallsförsäkringar, livförsäkringar, kompanjonförsäkringar etc. Vi använder oss då bland annat av Euroaccident, Danica, Länsförsäkringar, Movestic, SEB, Skandia och SPP.

Andra tjänster

Som kund får du marknadsbrev med vår syn på viktiga ekonomiska skeenden och omvärldsanalys. Du får löpande förslag på placeringar som vi anser vara extra intressanta och förmånliga. Du får också inbjudningar till våra investeringsaktiviteter som hjälper dig att vara uppdaterad. Behöver du hjälp med t ex skatterådgivning, upprättande av testamente och andra ekonomiska tjänster så har vi bra samarbetspartners när vi inte själva är behöriga att hjälpa till.

Stiftelser

Axcius hjälper stiftelser med förvaltning av kapital. Eftersom vi når alla placeringsslag så kan vi förvalta enligt de bestämmelser en stiftelse har. Vår bredd när det gäller att arbeta med olika tillgångsslag är en fördel för stiftelsen jämfört med många som har ett smalare arbetssätt.

Diskretionär förvaltning

Vi hjälper stiftelser med denna typ av förvaltning och har flera olika alternativ för detta. Placeringarna ligger i depå och vi når de flesta typer av placeringsslag även i denna förvaltning.

Andra tjänster

Som kund får du marknadsbrev med vår syn på viktiga ekonomiska skeenden och omvärldsanalys. Du får löpande förslag på placeringar som vi anser vara extra intressanta och förmånliga. Du får också inbjudningar till våra investeringsaktiviteter som hjälper dig att vara uppdaterad. Behöver du hjälp med t ex juridik eller och andra ekonomiska tjänster så har vi bra samarbetspartners när vi inte själva är behöriga att hjälpa till.