Om Axcius Kapitalförvaltning

Vi hjälper privatpersoner, företag och stiftelser med försäkrings- och placeringsbehov. Vi arbetar med ett flertal finansiella aktörer, både svenska och utländska och det är Era behov som styr var vi placerar kapitalet. Vi kan skapa en portfölj där risk, likviditet och tidshorisont styr valet av placeringar.

Axcius är aktiva i kontakten med dig som kund. Vår erfarenhet har lärt oss att alla kunder har olika behov och önskemål. Det här är något som ofta förbises. Det gav oss inspirationen att starta Axcius.

Vanliga frågor

Vi är er medhjälpare och rådgivare som hjälper till att förvalta era medel. Du kan alltid själv handla aktier, fonder med mera, precis som när du sköter placeringar själv. Du kan också själv ta ut och sätta in pengar på depåerna.

Är du kund hos oss hjälper vi till med all administration och förvaltning av pensioner. Det innefattar planering när du skall ta ut dina pensioner.

Som självständig aktör ger vi dig tillgång till placeringar från olika institut, fondbolag m.m, vilket ger större valfrihet. Vi arbetar också väldigt aktivt med förvaltning och uppföljning samt anpassar rådgivningen till varje enskild kund, vilket inte alltid är fallet i större institut.

Placeringarna ligger i stora institut såsom Nordnet, SEB, Skandia, Strukturinvest, med flera. Där har du som investerare ett stort skydd för ditt kapital. Inga placeringar ligger direkt hos Axcius.

Nej. Vill du ej vara aktiv så sköter vi såväl rådgivningen som omplaceringarna vilket innebär att vi ger råd samt utför köp- och säljordrar.

Ja, alla rådgivare är certifierade och genomgår årlig utbildning samt kunskapsuppdatering för att vara fortsatt certifierade.