Axcius – en flexibel partner

Vi hjälper privatpersoner, företagare eller stiftelser med försäkrings- och placeringsbehov. Vi arbetar med ett flertal finansiella aktörer, både svenska och utländska och det är Era behov som styr var vi placerar kapitalet. Vi kan skapa en portfölj där risk, likviditet och tidshorisont styr valet av placeringar.

Axcius är aktiva i kontakten med dig som kund. Vår erfarenhet har lärt oss att alla kunder har olika behov och önskemål. Det här är något som ofta förbises. Det gav oss inspirationen att starta Axcius.

Axcius – ett personligt val

För oss är det du som kund som är viktigast, det är dina förutsättningar och dina behov som ligger till grund för vår rådgivning.

Vår tanke är att löpande vara en naturlig del av din vardag. Du ska inte behöva oroa dig över ekonomi och sparande. Du väljer själv hur deltagande du ska vara i placeringsprocessen. Tack vare vår erfarenhet och kunskap kan du känna dig trygg att lämna över ansvaret till oss – men om du har intresset så får du gärna vara delaktig.

Så här arbetar vi

Vi börjar med att tillsammans med dig ta reda på vad som är dina mål med olika sparande, och vad som är det viktiga för dig. Oavsett om det handlar om placeringar i tjänstepensioner, försäkringar, fonder, aktier eller någon annan typ av placering så skräddarsyr vi lösningarna efter dina behov. Vi arbetar med stora och seriösa aktörer på marknaden, vilket ger dig både trygghet och flexibilitet.

Uppföljning

Vi vill arbeta långsiktigt med dig som kund. Den kontinuerliga kontakten är viktig för oss. Du ska alltid veta när vårt nästa möte är, för oss är det viktigt att du känner dig delaktig och har kontroll.